Tag: game Nintendo

Anime

Loạt game Ninjala sẽ có series anime vào tháng 1 năm 2022

Anime đầu tiên dựa trên game Switch được công chiếu vào tháng 6 năm 2020