Tag: Classroom of the Elite tập 2

Anime

Class of the Elite: Kế hoạch kiểm tra đặc biệt của Ayanokoji...

Trong Classroom of the Elite tập 14, Ayanokoji đấu tranh để loại bỏ kế hoạch lớn của mình khi Bài kiểm tra đặc biệt mang lại điều...