Tag: Chibiham

Anime

Cùng xem trailer anime 'Chibiham, Juicy & Me'

Đặc điểm về những người Mỹ đến thăm Nhật Bản trên màn ảnh ở Tokyo vào cuối tháng 9