Tag: Bazeru !!

Manga

'Jinnai-ryū Jūjutsu Rurōden Majima, Bazeru !!' Manga kết...

Manga về bậc thầy jūjutsu ra mắt vào năm 2009