Tag: Anime Expo 2022

Anime

Sự kiện Anime Expo 2022 sẽ trở lại dưới dạng sự kiện trực...

Sau khi hủy bỏ năm 2020 và chuyển sang hoạt động online vào năm 2021, Anime Expo sẽ trở lại Los Angeles dưới dạng một sự kiện trực...