Tag: VTuber PRISM

Anime

Dự án VTuber PRISM của Sony Music Entertainment công bố...

Ami Amami, Kou Tsubame, Lana Shikami sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 4