Tag: Sci-Fi Anime

Đề cử anime hay

Top anime chứng minh thể loại khoa học viễn tưởng theo...

Mặc dù có rất nhiều anime khoa học viễn tưởng, nhưng rất ít có những câu chuyện theo phong cách shoujo điển hình. Tuy nhiên, có một...

Anime

Top những anime khoa học viễn tưởng hay nhất đang phát...

Netflix có những bộ anime tuyệt vời thuộc tất cả các thể loại và bao gồm cả những những đột phá của anime khoa học viễn tưởng.