Tag: saitama vs Arale

Phân tích

Tranh luận: Saitama có thể đánh bại Arale?

Goku vs Saitama là một so sánh thường xuyên được tranh luận. Một câu hỏi hay hơn là, liệu Saitama có thể đánh bại nhân vật manga ngổ...