Tag: remake The House of the Dead

Games

Game remake The House of the Dead đang hóng chờ ngày phát...

Đoạn giới thiệu được phát trực tuyến để ra mắt trò chơi vào cuối năm nay