Tag: Redfall

Games

Bethesda thông báo về sự chậm trễ Redfall

Bethesda thông báo rằng hai trong số những game được mong đợi nhất năm, Redfall và Starfield, đã bị hoãn lại đến năm 2023.