Tag: Miranjo

Phân tích

Tại sao Ranking of Kings kết thúc không làm hài lòng nhiều...

Xếp hạng về cách kể chuyện mạnh mẽ và sự phát triển nhân vật tuyệt vời của Kings lại bị lu mờ một cách đáng buồn bởi một kết thúc...