Tag: Kōjō Yakei

Manga

Tác giả Rie Aruga kết thúc Manga Kōjō Yakei vào ngày 14...

Manga về mối quan hệ giữa 2 người bạn thời thơ ấu ra mắt vào ngày 24 tháng 2

Manga

Tác giả Rie Aruga của Perfect World ra mắt Manga mới vào...

Manga xoay quanh mối quan hệ giữa những người bạn thời thơ ấu