Tag: Game of Thrones

Live Action

Nam diễn viên Game Of Thrones nói rằng anh ấy đã không...

Ngôi sao của Game of Thrones, Ciarán Hinds, đang đợi cho đến khi anh ấy có thời gian để xem chương trình từ đầu đến cuối, nhưng anh...