Tag: Fena: Pirate Princess tập 12

Anime

Giải thích kết thúc của Fena: Pirate Princess tập 12

Phần cuối của Fena: Pirate Princess tiết lộ vai trò của Fena trong bộ truyện là gì và sự lựa chọn quan trọng của cô ấy sẽ quyết định...