Tag: Ewan McGregor

Live Action

Ewan McGregor thông báo sẵn sàng tiếp tục với các bộ phim...

Ewan McGregor nói rằng sau Obi-Wan Kenobi, Evan sẽ sẵn sàng trở lại với tư cách là Jedi Master trong các dự án Star Wars người thật...