Tag: Code

Phân tích

Boruto: White Karma của Code được giải thích

Code là một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất của Boruto lúc này và White Karma khiến hắn thực sự đặc biệt.