Tag: 86 Eighty-Six tập 22

Anime

Anime 86' trì hoãn tập 22-23 đến tháng 3 năm 2022

Sau những lần trì hoãn trước đó, các tập đã được lên lịch vào tháng 1