Tag: Yoru no Kemono

Manga

Hamachi Yamada vẽ manga 1 tập 'Yoru no Kemono'

Manga 1 tập về "quái thú" nhắm vào con người mang đầy sẹo được xuất bản vào thứ ba