Tag: tìm rương

Games

Người hâm mộ Genshin Impact Kêu gọi Cải thiện Chức Năng...

Một nhóm người hâm mộ Genshin Impact kêu gọi bổ sung một số cải tiến lớn về map vào game để giúp việc tìm kiếm rương và các bí mật...