Tag: Shiranai Koto Kenkyūkai

Manga

Nhóm Hololive 'Shiranui Kensetsu' có một manga giới thiệu

Shira Ken! manga ra mắt vào thứ năm