Tag: Shinyaku Kani Kōsen

Manga

Shinyaku Kani Kōsen Manga kết thúc vào ngày 25 tháng 11

Câu chuyện khoa học viễn tưởng làm lại từ tiểu thuyết vô sản Kani Kōsen của Takiji Kobayashi ra mắt vào tháng 6 năm 2021