Tag: Heart Gear

Manga

Heart Gear Manga trở lại vào ngày 17 tháng 8

Manga đã bị gián đoạn vào tháng 5 năm 2020 do sức khỏe của tác giả không tốt