Tag: Heart Gear

Manga

Manga Heart Gear của Tsuyoshi Takaki sẽ trở lại vào ngày...

Manga bị gián đoạn vào tháng 12 năm 2022

Manga

Heart Gear Manga trở lại vào ngày 17 tháng 8

Manga đã bị gián đoạn vào tháng 5 năm 2020 do sức khỏe của tác giả không tốt