Tag: 8! -Eight

Manga

Tác giả Kanoko Sakurakoji ra mắt Manga mới vào ngày 13...

Manga xoay quanh 8 nhân vật chính của sử thi Nansō Satomi Hakkenden ở thời hiện đại