Chuyên mục Kaiyō Gijutsu Sōgō Gakuin Takao-bu của Ark Performance có manga

Tác giả Re-Kan vẽ nghệ thuật cho chuyên mục chuyển thể manga

Kodoani.om - Tập thứ 27 của Arpeggio of Blue Steel (Aoki Hagane no Arpeggio) của Ark Performance đã tiết lộ vào ngày 30 tháng 5 rằng chuyên mục Kaiyō Gijutsu Sōgō Gakuin Takao-bu (Câu lạc bộ Takao của Viện Công nghệ Hàng hải Quốc gia) của Ark Performance sẽ có một manga bản chuyển thể sẽ ra mắt trên tạp chí Monthly Youngking Ours GH của Shonengahosha số tháng 1 năm 2025 vào tháng 11 năm 2024.

Ark Performance đã xuất bản chuyên mục này trên tạp chí Monthly Youngking Ours GH vào năm 2014. Hinako Seta (Re-Kan!) vẽ nghệ thuật cho chuyên mục này.

Theo: Kodoani.com